0 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Ngành thuỷ lợi chuyển đổi theo hướng thông minh, đa dụng, đa mục tiêu
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Kỳ tích của ngành nông nghiệp trong năm 2021 có sự đóng góp rất lớn của ngành thủy lợi.
Hình ảnh hoạt động