Ngôn ngữ:
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
WEBLINK
Hình ảnh 1
Cống ngăn mặn
Hình ảnh 2
Hồ Dầu Tiếng
Công trình thủy lợi
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 2792101
 
 

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

 
TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU » Sơ đồ Tổ chức » Phòng Tài chính Kế toán
Phòng Tài chính Kế toán
   
 Phòng Tài chính - Kế toán:
  Kế toán Trưởng     ThS. Nguyễn Trần Huy Tuấn 

Nhiệm vụ:
a. Giúp Viện trưởng thực hiện nghiêm chỉnh Luật kế toán;

b. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài chính của Viện ở tất cả các nguồn thu và các mặt chi tiêu; mở đủ các sổ sách kế toán theo quy định. Mở các tài khoản với Ngân hàng và Kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước;
  
c. Căn cứ vào kinh phí được cấp từ Ngân sách Nhà nước, kinh phí thu được từ các hợp đồng kinh tế và các khoản thu khác, lập kế hoạch giải ngân với Ngân hàng và Kho bạc để đảm bảo đủ kinh phí phục vụ kịp thời các hoạt động của Viện;

d. Thực hiện thu và chi tài chính đúng các khoản mục danh mục trong các dự án theo chế độ, chính sách của Nhà nước và quy chế của Viện; quản lý việc sử dụng kinh phí các dự án, định kỳ báo cáo Viện trưởng và thông báo đến các phòng có liên quan để có kế hoạch đôn đốc nghiệm thu sản phẩm, chống thâm hụt Ngân sách; thanh, quyết toán chứng từ kịp thời và có hiệu quả;

đ. Theo dõi thu, chi tài chính đúng chế độ; định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện để có cơ sở điều chỉnh vốn; làm thủ tục và thanh quyết toán với Bộ và các chủ đầu tư theo quy định và chế độ chính sách hiện hành;

e. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc chi tiêu của các đơn vị trong Viện; tham mưu cho Viện trưởng trong các hoạt động chi tiêu, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn;

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

TIN TỨC- SỰ KIỆN
Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1397/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam - Cơ quan thực hiện dự án, xin giới thiệu các nội dung chính của quy hoạch.
Sản phẩm tiêu biểu
Đập thủy điện
Sản Phẩm Mới
Kênh xả Tân Chi
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC- SỰ KIỆN | VĂN BẢN PHÁP QUY | THIẾT KẾ QUY HOẠCH | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | HỢP TÁC QUỐC TẾ | KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG | DỰ BÁO LŨ ĐBSCL 2016 | ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
© Copyright 2008 Fpt Telecom. All rights reserved.