Ngôn ngữ:
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
WEBLINK
Hình ảnh 1
Cống ngăn mặn
Hình ảnh 2
Hồ Dầu Tiếng
Công trình thủy lợi
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 2768707
 
 

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

 
TRANG CHỦ » ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ » Công đoàn
Công đoàn
Công đoàn Việt Nam những chặng đường lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập và phát triển của Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2007, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn tôi xin điểm qua các mốc son lịch sử và một số sự kiện về hoạt động của Công đoàn Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử Công đoàn giúp mỗi đoàn viên và viên chức lao động trong Viện  thêm gắn bó, tự hào về truyền thống của tổ chức mình, càng hăng hái thi đua nghiên cứu khoa học, học tập, công tác góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Đại hội CĐ cơ sở Viện.

CHÀO MỪNG 78 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
(28/7/1929 – 28/7/2007)
 
CÔNG ĐOÀN VIT NAM
Những chặng đường lịch sử
 
 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆN
 
          Nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập và phát triển của Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2007, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn tôi xin điểm qua các mốc son lịch sử và một số sự kiện về hoạt động của Công đoàn Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử Công đoàn giúp mỗi đoàn viên và viên chức lao động trong Viện  thêm gắn bó, tự hào về truyền thống của tổ chức mình, càng hăng hái thi đua nghiên cứu khoa học, học tập, công tác góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Đại hội CĐ cơ sở Viện.     
  Cách đây 78 năm, ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội đã diễn ra một sự kiện trọng đại của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam: Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Lần đầu tiên ở Việt Nam đã liên kết các Công hội Đỏ địa phương thành một tổ chức công hội thống nhất – Tổng Công hội Đỏ, tiền thân của Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam ngày nay. 78 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tổ chức Công đoàn nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và phát triển.   Ngày nay, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn vận động đoàn kết, công nhân lao động thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
* Những tên gọi qua các thời kỳ: Qua các thời kỳ cách mạng, Công đoàn Việt Nam đã có các tên gọi khác nhau như Công hội Đỏ (1929-1935); Nghiệp đoàn Ái hữu (1936-1939); Hội Công nhân phản đế (1939-1941); Hội Công nhân Cứu quốc (1941-1946); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946-1961); Tổng Công đoàn Việt Nam (1961-1988) và từ 1988 đến nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
* Người Việt Nam đầu tiên tham gia tổ chức công đoàn là Nguyễn Ái Quốc(Chủ tịch Hồ Chí Minh), Người gia nhập Kim khí quận 17 (Pari-Pháp) năm 1919.
 * Tổ chức công đoàn sơ khai của phong trào công nhân Việt Nam xuất hiện từ năm 1920, do đồng chí Tôn Đức Thắng (nguyên là Chủ tịch nước VNDCCH) sáng lập. Sau khi bị trục xuất về nước vì tham gia ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga bằng hành động kéo cờ phản chiến ở biển Bắc Hải, năm 1920, đồng chí Tôn Đức Thắng về Sài Gòn vận động Thành lập Cộng hội bí mật. Với mục tiêu ‘‘tương trợ nhau đấu tranh bênh vực quyền lợi cho công nhân tranh đấu chống đế quốc, tư bản’’, Công hội bí mật là linh hồn của phong trào bãi công ở Sài Gòn - Chợ Lớn giai đoạn 1924-1925. Phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng phát triển. Cùng với việc thành lập Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, Nguyễn Ái Quốc đã huấn luyện nhiều cán bộ ở Quảng Châu, Trung Quốc đưa về hoạt động trong nước, thâm nhập vào các khu lao động, các xóm thợ, xưởng máy, vận động tổ chức công nhân vào Công hội. Nhờ vậy tổ chức Cộng hội đã được thành lập ở nhà máy Chai, nhà máy Tơ, nhà máy cơ khí Ca Rông, bến cảng, nhà máy Xi măng Hải Phòng, nhà máy Sợi, nhà máy Điện Nam Định, nhà máy xe lửa Dĩ An, đồn điền cao su Phú Riềng, Cao su miền Đông Nam Bộ, mỏ than Hòn Gai, Mạo Khê, Uông Bí, nhà máy sửa chữa ôtô AVIA, nhà máy điện, nhà in IDEO Hà Nội, nhà máy sửa chữa ôtô STACA Đà Nẵng, nhà máy FACI và nhiều nhà máy khác ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.
     * Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Đại hội thành lập tổng công hội Đỏ Bắc kỳ diễn ra ngày 28/7/1929 tại số nhà 15 Hàng Nón, Hà Nội với 7 đại biểu của các Công hội Đỏ: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, khu mỏ Đông triều, Mạo Khê… Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lầm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Đông dương Cộng sản đứng đầu. Đại hội đã thông qua điều lệ và chương trình hành động của Tổng Công hội đỏ, đồng thời quyết định xuất bản báo lao động và tạp chí Công hội đỏ - tiền thân của báo lao động và tạp chí lao động và Công đoàn ngày nay. Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929 – ngày tổ chức Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc Việt Nam là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
      Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ 5 (tháng 11/1983) đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 là ngày thành lập Công đoàn việt Nam.
 
       Mục tiêu của Công đoàn Việt Nam đặt ra qua 9 kỳ đại hội luôn phù hợp với sự phát triển của từng giai đoạn cách mạng Việt Nam:
-         Đại hội I CĐVN  (năm 1950): “Động viên CNVC phục vụ kháng chiến chống Pháp”
-         Đại hội II CĐVN  (năm 1961): “Thi đua xây dựng CNXH ở miền Bắc với tinh thần “ mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”,
-         Đại hội III CĐVN  (năm 1974): “Động viên sức người, sức của chi viện cho miền Nam, thống nhất đất nước”,
-          Đại hội IV CĐVN (năm 1978): “Động viên CNVC thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa”;
-          Đại hội V CĐVN  (năm 1983): “Động viên CNVC thực hiện 3 chương trình lớn của Đảng (phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”;
-          Đại hội VI CĐVN (năm 1988): “Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”;
-          Đại hội VII CĐVN (năm 1993): “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo bảo vệ lợi ích của CNLĐ”;
-          Đại hội VIII CĐVN (năm 1998): “Vì sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”;
-          Đại hội IX CĐVN  (năm 2003): “Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”.
 
     * Chủ tịch Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ:
-         Chủ tịch Hoàng Quốc Việt (các khóa I, II, III từ năm 1950 – 1978);
-         Nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng CĐVN năm 1974;
-         NguyênTổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch Tổng CĐVN khóa IV;
-         Chủ tịch Nguyễn Đức Thuận khóa V;
-         Chủ tịch Phạm Thế Duyệt khóa V từ năm 1987 – 1988;
-         Chủ tịch Nguyễn Văn Tư (các khóa VI, VII);
-         Chủ tịch Cù THị Hậu (các khóa VIII, IX);
-         Tại Hội nghị lần thứ tám BCH Tổng LĐLĐVN (khóa IX) họp từ ngày 27 – 28/12/2006, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng CSVN, Phó Chủ tịch thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa IX)
 
 * Số lượng đoàn viên của Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ:
- Năm 1959: 580.000 người, trong đó có 300.000 đoàn viên quân giới thuộc 50 Liên hiệp Công đoàn tỉnh và 7 Công đoàn ngành;
- Năm 1961: 406.200 đoàn viên,
- Năm 1978: 2.166.200 đoàn viên thuộc 11.167 Công đoàn cơ sở của 39  Liên hiệp Công đoàn tỉnh và 18 Công đoàn ngành;
- Năm 1988: 3.000.000 đoàn viên,
- Năm 1993: 2.900.000 đoàn viên thuộc 53 Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 23 Công đoàn ngành;
- Năm 1998: 3.632.600 đoàn viên, trong đó đoàn viên Công đoàn ngoài quốc doanh là 468.300 người) ở 46.230 CĐ cơ sở thuộc 61 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 18 Công đoàn ngành nghề toàn quốc.
 
·        Số lượng cán bộ CĐ: 284.775 người trong đó có 6.675 cán bộ không chuyên trách (từ UVBCH CĐ cơ sở trở lên). Đến tháng 6 năm 2003, cả nước đã phát triển được 1.165.086 đoàn viên và 12.358 CĐCS, nghiệp đoàn khu vực NQD và có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 27,28% tổng số đoàn viên và 20,1% tổng số CĐCS trong cả nước. Đến cuối năm 2006, cả nước đã thành lập 87.613 CĐCS với số lượng 5.768.000 đoàn viên. 
 
 * CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
 Từ ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam cho đến nay đã trải qua 9 kỳ Đại hội:
+ Đại hội lần thứ nhất họp từ 1-15/1/1950 tại Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng liên đoàn gồm 21 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết, do đồng chí Hoàng Quốc Việt Ủy viên thường vụ trung ương Đảng làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên làm Tổng thư ký.
+ Đại hội lần thứ hai họp từ 23- 27/2/1961, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng liên đoàn gồm 55 Ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết, đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu lại là Tổng thư ký.
+ Đại hội lần thứ ba họp từ 11-14/2/1974 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 72 Ủy viên, đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Tổng thư ký.
+ Đại hội lần thứ tư họp từ 8-11/5/1978 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 155 Ủy viên, Ban thư ký gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận làm Tổng thư ký.
+ Đại hội lần thứ năm họp từ 16-18/11/1983 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 155 Ủy viên, Ban thư ký gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
+ Đại hội lần thứ sáu họp từ 17-20/10/1988 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 155 Ủy viên, Ban thư ký gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng và đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Phó Chủ tịch.
+ Đại hội lần thứ bảy từ 10-13/11/1993 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu 124 Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn, Đoàn Chủ tịch gồm 15 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng và Đồng chí Hoàng Minh Chúc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch.
 + Đại hội lần thứ tám từ 3-6/11/1998 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu 145 Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn, Đoàn Chủ tịch gồm 17 Ủy viên. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Các đồng chí Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch.
 + Đại hội lần thứ chín được tiến hành từ ngày 10-13/10/2003 tại Hà Nội. Đây là Đại hội ‘‘Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới’’, thể hiện ý chí và nguyện vọng to lớn của GCCN, của đội ngũ CNVC và tổ chức CĐVN trong những năm đầu của thế kỷ và thiên niên kỷ mới. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Phó Chủ tịch.
    Tại Hội nghị lần thứ tám BCH Tổng LĐLĐVN (khóa IX) họp từ ngày 27 – 28/12/2006, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng CSVN, Phó Chủ tịch thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa IX).

TIN TỨC- SỰ KIỆN
Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1397/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam - Cơ quan thực hiện dự án, xin giới thiệu các nội dung chính của quy hoạch.
Sản phẩm tiêu biểu
Đập thủy điện
Sản Phẩm Mới
Kênh xả Tân Chi
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC- SỰ KIỆN | VĂN BẢN PHÁP QUY | THIẾT KẾ QUY HOẠCH | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | HỢP TÁC QUỐC TẾ | KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG | DỰ BÁO LŨ ĐBSCL 2016 | ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
© Copyright 2008 Fpt Telecom. All rights reserved.