VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM

Thúc đẩy hợp tác công - tư trong nông nghiệp
(Mard-1/12/2016): \\\"Nhân rộng các mô hình đã triển khai; huy động nguồn vốn, tăng cường liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước\\\" là nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị thường niên Nhóm công tác ngành hàng theo hình thức hợp tác công – tư (PPP) thuộc Chương trình Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) diễn ra ngày 30/11 tại Hà Nội.
Hình ảnh hoạt động